Trastad samlinger

Hjem // Trastad samlinger

Velkommen til Trastad Samlinger!

Vi er et museum og kunstgalleri i vakre Kvæfjord kommune og det eneste av vårt slag her i landet.

Museet
Vi holder til i det som tidligere var Nord-Norges eneste institusjon for utviklingshemmede mennesker. Det er deres liv og historier som fortelles av oss i det som tidligere var et bo- og pleiehjem. Her presenterer vi en autentisk avdeling fra institusjonstiden og gir et innblikk i vernepleiens historie.

Rundt oss ligger resten av bygningene fra totalinstitusjonen Trastad Gård som ble opprettet i 1954. Hit kom mennesker fra hele Nord-Norge med psykisk utviklingshemming for å bo og leve, dette var landsdelens eneste «åndssvakehjem». Historien om Trastad Gård er en historie om sterke skikkelser og endring i tiden. Institusjonen ble lagt ned i 1991 og sakte men sikkert avviklet. Tilbake står 40 år med samfunnshistorie som rommer alt fra skoleverk, arkitektur, skam og medisin til levekår.

Galleriet
Institusjonen var en av de første i landet som gav utviklingshemmede et skoletilbud. Resultatet av dette kan sees i vårt kunstgalleri. Gjennom kunst og håndverk fikk elevene forme fritt og det ble helt siden 60-tallet laget kunstutstillinger med verkene deres. Med årene gikk skolegang over til arbeidstrening for de nå voksne beboerne. Det ble produsert store mengder keramikk og annen kunst for salg og vi sitter i dag med over 26000 verk – verdens største samling med kunst laget av mennesker med psykisk utviklingshemming.

Kunstsjangeren vi jobber med er Outsider Art. Vi samler inn og forvalter kunsten til flere kunstnere som står på utsiden av det etablerte kunstmiljøet. Vi jobber for å spre kunnskap om kunstsjangeren slik at alle skal få muligheter til å skape og vise sin kunst, og at krav om utdanning og nettverk ikke skal skape barrierer for skapelsen av kunst. Outsider Art omtales gjerne for upåvirket og original – noe den er nettopp fordi den er skapt utenfor det etablerte kunstmiljøet. I dag finnes Outsider Art gallerier over hele Europa, Trastad Samlinger er det eneste i Norge.

Bilder

Kart